Česká společnost šintoistická
je místem pro ty, kteří vidí svět šintoistickýma očima, pro ty, kterým je tato filosofie sympatická, či se jen o ni z jakýchkoli důvodů zajímají.

Společnost nenásleduje žádnou konkrétní doktrínu, žádný oficiální směr (Jinja shinto, state shinto, sect shinto, atd), ale otevřeně přijímá šintoismus ve své nekonečné rozmanitosti.

Záleží jen na každém, co si z něj vezme a jak se nechá inspirovat.

Pojem „šintó“ užíváme jako souhrnný termín pro různé pokusy ke sjednocení praktik uctívání kami, i různé jejich formy v historii i současnosti..

Reklamy